Waarom op studiereis?

Zeven antwoorden op veel gestelde vragen!

Een studiereis, excursie of werkbezoek is dé manier om nieuwe ideeën op te doen, om letterlijk verder te kijken buiten uw eigen bekende context! U komt in aanraking met interessante praktijkvoorbeelden en leert van de ervaringen van deskundigen ter plaatse.

Daarnaast is het een uitgelezen manier om in contact te komen met investeerders en zakenrelaties of om de teamgeest binnen uw eigen organisatie te optimaliseren.

Nog meer redenen leest u hieronder:

1. Doen de collega’s in het buitenland het dan beter dan wij?

Soms niet. Maar dat is ook niet altijd waar het om gaat. Vaak is het van meer belang waarom iemand een bepaalde richting heeft gekozen. En hoe de overgangsperiode is verlopen. En hoe hij of zij er nu tegenaan kijkt.  In sommige situaties, bijvoorbeeld wanneer je voor een belangrijke beslissing staat, is bad practice (iets wat niet gelukt is) soms waardevoller dan best practice.

 2Als die meneer/mevrouw in Amerika een goed verhaal heeft over hoe hij/zij het heeft aangepakt, is het dan niet handiger als hij/zij dat hier komt vertellen?

Inderdaad is het veel efficiënter en goedkoper om iemand naar Nederland te laten komen. Maar dan ga je ervan uit dat je al precies je eigen vraag hebt kunnen formuleren. Meestal moeten bestuurders en professionals werken met onduidelijke vragen. Eerst moet de richting worden bepaald waarin je het antwoord zoekt. Vaak is het in die fase beter om meerdere opties te vergelijken. En de situatie ter plekke te observeren. Dan kun je beter op reis gaan en kijken hoe anderen dat hebben gedaan. En dan bij voorkeur in een team met peers of collega’s, want dan kun je onder elkaar ter plekke de casus direct evalueren op geschiktheid en bruikbaarheid.

En als een oriëntatiereis bruikbare informatie heeft opgeleverd dan kan een logische volgende stap zijn om iemand uit te nodigen zodat de medewerkers die niet mee konden gaan er ook van kunnen profiteren.

3. Wij zijn een paar jaar terug ook eens op reis geweest, maar de indruk hier is dat er erg weinig van is blijven hangen. 

Dat is jammer maar helaas is dit soms het geval. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

  • de reis (of het thema van de reis) had geen duidelijke link met de doelstellingen of strategie van de eigen organisatie;
  • de voorbereiding stond onder druk omdat de organisatoren over onvoldoende tijd konden beschikken;
  • het vormgeven van het follow-up traject is pas na afloop van de reis opgepakt.
  • geen documentatie tijdens de reis (verslag);
  • geen documentatie vooraf (literatuur)
  • ontbreken van draagvlak; bijvoorbeeld de studiereis werd binnen de organisatie beschouwd als een project van de leiding, of van een enkele enthousiaste initiatiefnemer.

Uit het bovenstaande rijtje kan geconcludeerd worden dat met goede afspraken en een overwogen voorbereiding een duidelijk rendement kan worden bereikt.

redenen-reizen1

4. Een reis van een week is veel te kort om iets wezenlijks op te steken.

Dat is een misverstand. In een week kan er juist heel veel, vooral wanneer de aandacht geconcentreerd blijft op één thema. De praktijk is niet zelden dat de energie voor vernieuwingstrajecten wordt versnipperd over conferenties, cursussen, teamdagen, studiegroepjes, etc. Dat kan vaak niet anders, maar netto zal het veel tijd en menskracht kosten. Bovendien is er steeds de druk van de andere prioriteiten.

Dat is anders als je met een groep een week weg bent. Er is volledige concentratie op alle aspecten van een thema. En met een goede, afgestemde logistiek en een juiste mix van programmaonderdelen is er onvoorstelbaar veel mogelijk.

5. Het is natuurlijk aardig om eens een buitenlands bedrijf, organisatie of universiteit te bezoeken, maar als ik weer terug ben moet ik toch weer in een Nederlandse situatie werken.

Deze opmerking veronderstelt dat het belangrijk is om kennis te nemen van een buitenlands systeem. Dat gaat natuurlijk alleen op voor zover het nodig is voor het thema van de reis.
Deelnemers zullen voorbereid worden op de context van het stelsel in het betreffende land, maar alleen waar dat nodig is voor een goed begrip. Studiereizen zijn per slot van rekening maatwerk.

Ook klinkt uit de opmerking enige scepsis dat je niets kunt ‘meenemen’, of geïnspireerd kan raken door anderen ervaringen. De praktijk is gelukkig anders. Observeren en kennis maken met inspirerende voorbeelden werkt enthousiasmerend. Professionals kunnen in een oogwenk een situatie op hun waarde kunnen schatten en naderhand vertalen naar hun eigen situatie. Dat blijkt keer op keer.

6. Ik ben niet een type voor groepsreizen. Je kunt beter alleen ergens naar toe gaan, want zo’n groep werkt erg belemmerend.

Die stelling zal voor sommigen in de privé-situatie opgaan, want daar gelden persoonlijke voorkeuren. Tijdens een professionele studiereis werkt het juist andersom.

De groepsdynamiek zorgt er voor dat er tijdens het programma weinig onopgemerkt blijft.
Het programma wordt doorgaans dezelfde dag geëvalueerd, waarbij meerdere opinies met elkaar in de strijd gaan. Iedere indruk of mening wordt dus direct vanuit meerdere oogpunten getoetst en getest.

Soms organiseren deelnemers aan de reis tijdens de week momenten om de stand op te nemen. Maar vaak gebeurt het ook spontaan en op die manier worden wachttijden op het vliegveld, of als de bus in de file staat, uiteindelijk ook nog productief.
Tijdens een terugblik op de reis overheerst altijd het gevoel dat er erg efficiënt is gewerkt.

7. Waarom kost het zo veel? Voor minder dan dat bedrag heb ik vorig jaar twee weken door Thailand/Kenia/Mexico kunnen reizen, all-in!

Dat is wel uit te leggen. Een studiereis is geen normale reis. Bij een vakantiereis kun je uit veel bestemmingen kiezen, en al naar gelang het tijdstip en eventuele aanbiedingen het reisdoel bepalen. Bij een studiereis wordt het doel bepaald door het thema. Als de beste voorbeelden van dat thema in bijvoorbeeld Amerika of Ierland zijn te zien, dan is het aantal opties ineens veel beperkter.

Daar komt bij dat een groot deel de kosten wordt bepaald door de organisatie. Een studiereis kun je niet overdoen, dus het moet goed in elkaar zitten. Dat betekent veel organisatie en communicatie vanuit Nederland. Maar je hebt ook een professionele organisatie nodig in het land waar de reis naar toe gaat. En als die er niet is, dan wordt er een voorbereidingsreis gemaakt om ter plekke de hoofdlijnen te regelen en te borgen.
Daar zijn de nodige uren mee gemoeid, en die zitten ook in de prijs.

De vraag is trouwens of een studiereis werkelijk zo duur is, als je de kosten afzet tegen bijvoorbeeld de kosten van het inhuren van extern advies. Of vergelijkt met de effecten van deelname aan conferenties en trainingen. Maar dat is weer een heel ander verhaal……